Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay

Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay được VnDoc.com tổng hợp gửi tới bạn đọc để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

I. Dàn ý nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay

Dàn ý nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu và dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận: vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay.

Lưu ý: học sinh tự lựa chọn cách dẫn mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp tùy thuộc vào năng lực của bản thân mình.

2. Thân bài

a. Giải thích

Ý thức là một đặc thù của con người mà không một giống loài nào khác có được, nó có vai trò quyết định trong đời sống của con người.

Ý thức cộng đồng là việc mỗi người có nhận thức về hành động của mình, làm theo những quy chuẩn đạo đức, quy chuẩn pháp luật để giúp cho xã hội ngày càng phát triển văn minh, tốt đẹp hơn.

b. Phân tích

Ý thức cộng đồng, thể hiện tư chất đạo đức, trí tuệ và trình độ văn hóa của một con người.

Người có ý thức cộng đồng là những người biết giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, ý thức giữ gìn của công, biết bỏ qua cái "tôi" cá nhân để hòa nhập với tập thể, với cộng đồng; đồng thời biết đoàn kết, yêu thương đùm bọc nhau.

Ý thức cộng đồng là thứ khi chúng ta chịu mở lòng, chịu học tập, buông xuống sự ích kỷ của bản thân là có thể học được, người có ý thức cộng đồng cao là người có một tâm hồn thật đẹp, thật rực rỡ, thật sôi nổi.

c. Chứng minh

Học sinh tự lấy dẫn chứng về những con người có ý thức cộng đồng, góp công, góp sức giúp cộng đồng phát triển để minh họa cho bài làm văn của mình.

d. Phản đề

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay cũng có rất nhiều cá thể hoàn toàn không có ý thức cộng đồng, sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, chỉ biết đến lợi ích của mình,… Những người này thật đáng chê trách và cần thay đổi bản thân mình, học tập và rèn luyện cho bản thân ý thức cộng đồng để cuộc sống ngày càng tốt hơn.

e. Liên hệ bản thân

Là người học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần nỗ lực học tập, rèn luyện ý thức cộng đồng, biết bỏ qua cái tôi cá nhân để hướng đến cái ta chung, hướng đến cộng đồng, có như thế cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

3. Kết bài

Khái quát lại vấn đề nghị luận: vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay.

Dàn ý nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay mẫu 2

1. Mở Bài

- Trong xã hội hiện đại, việc có ý thức và giữ gìn ý thức cộng đồng đã trở thành một chuẩn mực cũng như là thước đo những giá trị đạo đức và phẩm cách của một con người.

2. Thân Bài

* Khái niệm:

- Ý thức là một đặc thù của con người mà không một giống loài nào khác có được→ Nó có vai trò quyết định trong đời sống của con người, một cá thể khó có thể tự sinh sống độc lập nếu như không có ý thức.

- Ý thức cộng đồng lại là phần nhận thức về các giá trị chung, theo chuẩn mực đạo đức, mà mọi người có trách nhiệm tuân thủ, hướng đến một xã hội văn minh tốt đẹp.

* Vai trò của ý thức cộng đồng:

- Ý thức cộng đồng, thể hiện tư chất đạo đức, trí tuệ và trình độ văn hóa của một con người.

- Người có ý thức cộng đồng sẽ dễ dàng kết giao, có nhiều mối quan hệ hữu ích.

* Biểu hiện của ý thức cộng đồng:

- Giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, ý thức giữ gìn của công, ...

- Khả năng hạ thấp cái "tôi" cá nhân, hòa nhập với tập thể, hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng.

- Thống nhất về tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của mỗi dân tộc, mỗi địa phương.

- Đoàn kết, yêu thương đùm bọc giữa con người với con người.

* Thực trạng

- Trong xã hội cũng có rất nhiều cá thể hoàn toàn không có ý thức cộng đồng, điều đó thể hiện ở sự ích kỷ, bo bo giữ mình, chỉ biết đến lợi ích của bản thân.

- Đó là sự khiếm khuyết trong tâm hồn và nhận thức, người sống như vậy là người có một tâm hồn trống rỗng thiếu đi sự thấu cảm, sẻ chia, sẽ dễ bị cô lập và bị mọi người xa lánh.

3. Kết Bài

- Ý thức cộng đồng là thứ chỉ cần chúng ta chịu mở lòng, chịu học tập, buông xống sự ích kỷ của bản thân là có thể dễ dàng học được, người có ý thức cộng đồng cao là người có một tâm hồn thật đẹp, thật rực rỡ, thật sôi nổi.

- Tôi tin rằng, cuộc sống sẽ không phụ lòng những người như vậy, họ sẽ sớm thành công bởi những gì họ cống hiến cho cuộc đời.

II. Văn mẫu Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay

Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay mẫu 1

Xã hội loài người từ lúc hình thành đến nay đã trải qua nhiều quá trình với những sự cải cách đáng ghi nhận ở lịch sử. Một trong những sự thay đổi lớn lao nhất đưa con người phát triển như hiện nay chính là ở ý thức cộng đồng. Ý thức là một đặc thù của con người mà không một giống loài nào khác có được, nó có vai trò quyết định trong đời sống của con người. Ý thức cộng đồng là việc mỗi người có nhận thức về hành động của mình, làm theo những quy chuẩn đạo đức, quy chuẩn pháp luật để giúp cho xã hội ngày càng phát triển văn minh, tốt đẹp hơn. Ý thức cộng đồng, thể hiện tư chất đạo đức, trí tuệ và trình độ văn hóa của một con người. Người có ý thức cộng đồng là những người biết giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, ý thức giữ gìn của công, biết bỏ qua cái "tôi" cá nhân để hòa nhập với tập thể, với cộng đồng; đồng thời biết đoàn kết, yêu thương đùm bọc nhau. Ý thức cộng đồng là thứ khi chúng ta chịu mở lòng, chịu học tập, buông xuống sự ích kỷ của bản thân là có thể học được, người có ý thức cộng đồng cao là người có một tâm hồn thật đẹp, thật rực rỡ, thật sôi nổi. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay cũng có rất nhiều cá thể hoàn toàn không có ý thức cộng đồng, sống ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, chỉ biết đến lợi ích của mình,… Những người này thật đáng chê trách và cần thay đổi bản thân mình, học tập và rèn luyện cho bản thân ý thức cộng đồng để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Là người học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần nỗ lực học tập, rèn luyện ý thức cộng đồng, biết bỏ qua cái tôi cá nhân để hướng đến cái ta chung, hướng đến cộng đồng, có như thế cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Mỗi người chỉ được sống một lần duy nhất, cuộc sống đi qua sẽ không lấy lại được, hãy cố gắng vì lí tưởng chung để giúp cho cuộc sống thêm văn minh hơn.

Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay mẫu 2

Trong xã hội hiện đại, việc có ý thức và giữ gìn ý thức cộng đồng đã trở thành một chuẩn mực cũng như là thước đo những giá trị đạo đức và phẩm cách của một con người. Ý thức cộng đồng trở thành một phần vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội và tập thể, tuy tồn tại dưới dạng tiềm ẩn, chủ yếu dựa vào ý thức của con người nhưng không ai có thể phủ định tầm quan trọng của nó với sự phát triển đi lên của đất nước và của cả thế giới.

Ý thức là một đặc thù của con người mà không một giống loài nào khác có được, ý thức bao gồm những tâm tư tình cảm, những nhận biết, quan điểm về thế giới, về khái niệm xấu, đẹp,... Nó có vai trò quyết định trong đời sống của con người, một cá thể khó có thể tự sinh sống độc lập nếu như không có ý thức. Đôi lúc người ta còn quan niệm rằng ý thức chính là linh hồn của một con người, mất phần hồn thì xác có tồn tại cũng chẳng có ý nghĩa chính là vậy.

Có hai loại ý thức là ý thức cá nhân, cái còn lại là ý thức cộng đồng, ý thức cá nhân là tất cả những suy nghĩ của riêng một cá thể, có tính đặc hiệu dùng để phân biệt người này với người khác, ngược lại ý thức cộng đồng lại là phần nhận thức về các giá trị chung, theo chuẩn mực đạo đức, mà mọi người có trách nhiệm tuân thủ, hướng đến một xã hội văn minh tốt đẹp.

Ý thức cộng đồng, thể hiện tư chất đạo đức, trí tuệ và trình độ văn hóa của một con người, hay nói cách khác người có ý thức cộng đồng, biết hướng đến cái chung, lợi ích chung của tập thể là người có hiểu biết và có văn hóa. Đặc biệt người có ý thức cộng đồng sẽ dễ dàng kết giao, có nhiều mối quan hệ hữu ích, nhiều bạn bè, sẽ học hỏi được nhiều điều trong cuộc sống, và hơn tất cả họ sẽ thấy tâm hồn mình được an nhiên, tự tại, thấy cuộc sống thật có ý nghĩa và nhiều niềm vui thú.

Trong cuộc sống, ý thức cộng đồng biểu hiện ở nhiều mặt, ví dụ như việc giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, ý thức giữ gìn của công, ... Ý thức cộng đồng còn là khả năng hạ thấp cái "tôi" cá nhân, hòa nhập với tập thể, hy sinh lợi ích cá nhân vì cộng đồng, mong muốn gắn kết mọi người trong một tập thể lại với nhau, vì một mục tiêu chung, đưa tập thể phát triển đi lên. Tính cộng đồng còn là sự thống nhất về tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của mỗi dân tộc, mỗi địa phương.

Ngoài ra ý thức cộng đồng còn thể hiện ở sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc giữa con người với con người như: Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ,... Những hoạt động tri ân, tưởng niệm của các cá nhân tổ chức, đoàn thể dành cho người có công với cách mạng, các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập của dân tộc cũng được gọi là ý thức cộng đồng. Rồi lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu chuộng hòa bình, tinh thần hội nhập cũng có thể xem là một phần của ý thức cộng đồng. Chung quy lại ý thức cộng đồng được thể hiện trong nhiều khía cạnh, lĩnh vực của cuộc sống đóng vai trò xây dựng một xã hội văn minh, tốt đẹp, phối hợp với ý thức cá nhân giúp con người phát triển toàn diện về cả phẩm chất đạo đức lẫn trí tuệ.

Ngược lại, trong xã hội cũng có rất nhiều cá thể hoàn toàn không có ý thức cộng đồng, điều đó thể hiện ở sự ích kỷ, bo bo giữ mình, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, còn thế giới, đồng loại ngoài kia họ từ chối bận tâm đến. Đó là sự khiếm khuyết trong tâm hồn và nhận thức, người sống như vậy là người có một tâm hồn trống rỗng thiếu đi sự thấu cảm, sẻ chia, sẽ dễ bị cô lập và bị mọi người xa lánh. Phải biết rằng ý thức cá nhân nằm trong ý thức cộng đồng và ngược lại, chúng ta sống cần phải dung hòa giữa hai thứ ấy thì bản thân mới có thể hoàn thiện và thành công trong cuộc đời được.

Ý thức cộng đồng là thứ chỉ cần chúng ta chịu mở lòng, chịu học tập, buông xống sự ích kỷ của bản thân là có thể dễ dàng học được, người có ý thức cộng đồng cao là người có một tâm hồn thật đẹp, thật rực rỡ, thật sôi nổi. Tôi tin rằng, cuộc sống sẽ không phụ lòng những người như vậy, họ sẽ sớm thành công bởi những gì họ cống hiến cho cuộc đời.

Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay mẫu 3

Trong xã hội hiện đại, khi mà chủ nghĩa cá nhân đang lên ngôi. Thì những vấn đề về sống có ý thức cộng đồng thực sự khiến mỗi người chúng ta phải suy nghĩ.

Trước hết, ý thức là một khái niệm khá trừu tượng và chỉ có ở con người. Hiểu một cách đơn giản, ý thức là sự nhận thức trực tiếp tức thời về hoạt động tâm lý của bản thân; sự nhận thức rõ ràng về việc mình đang làm, đang nghĩ. Có hai loại ý thức là ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng. Ý thức cá nhân thiên về những suy nghĩ của riêng từng người, phân biệt giữa người này với người khác. Còn ý thức cộng đồng là phần nhận thức về các giá trị chung, theo chuẩn mực đạo đức, mà mọi người có trách nhiệm tuân thủ, hướng đến một xã hội văn minh tốt đẹp. Ý thức cộng đồng chính là thước đo đánh giá đạo đức, phẩm chất của một con người. Người có ý thức cộng đồng cao sẽ gây được thiện cảm cho những người xung quanh thông qua những hành động đẹp, từ đó có được lòng tin và niềm yêu thương của mọi người.

Vậy biểu hiện của một con người sống có ý thức cộng đồng là gì? Một người sống có ý thức cộng đồng trước hết phải thực hiện tốt những quy định chung của cộng đồng (cơ quan, tổ chức hay rộng hơn là cả một đất nước). Đồng thời luôn giữ được thái độ tôn trọng và yêu mến, đối xử bình đẳng với mọi người xung quanh. Cùng với đó là tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên. Sống trong một tập thể, mỗi người nên hạ thấp cái tôi cá nhân, hòa nhập với mọi người xung quanh bằng lòng chân thành và thấu hiểu. Nhưng không phải là không dám khẳng định chính kiến của bản thân. Hòa nhập nhưng vẫn giữ được bản sắc cá nhân.

Trong xã hội hiện đại, việc có ý thức cộng đồng sẽ thể hiện đạo đức của bạn. Đa số mọi người dân đều có ý thức cộng đồng, ví dụ như thực hiện đúng luật giao thông, vứt rác đúng nơi quy định, không gây mất trật tự nơi công cộng. Chưa bao giờ chúng ta hiểu rõ về ý thức cộng đồng như những ngày đất nước phải chiến đấu với đại dịch Covid - 19 vừa qua. Từ những người gian dối trong việc khai báo về bệnh dịch đến những người trốn cách ly. Từ những người lợi dụng sự hoang mang của người dân để tăng giá các mặt hàng nhu yếu phẩm đến những người tung tin giả về “giải cứu” sầu riêng, tôm hùm hay việc Hà Nội phun thuốc khử trùng từ trên cao. Hoặc trường hợp bệnh nhân số 17 đi qua ba nước Anh, Ý, Pháp nhưng khi nhập cảnh ở sân bay Nội Bài đã khai báo ý tế gian dối, để rồi kéo theo cả cộng đồng từ những lãnh đạo cấp cao đến người dân phải bước sang một giai đoạn mới. Mỗi ngày qua đi là những ca mắc mới liên tiếp. Tất cả những hành vi trên đều thể hiện sự thiếu ý thức cộng đồng của một số bộ phận người dân.

Đối với mỗi học sinh là thế hệ tương lai của đất nước, với trọng trách xây dựng xã hội ngày một tốt đẹp hơn thì cần phải có ý thức cộng đồng. Điều đó đến từ những hành động rất nhỏ như quyên góp ủng hộ người nghèo, giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp đỡ bạn bè trong học tập. Hay như trong giai đoạn được nghỉ học vì dịch bệnh, có nhiều em học sinh tuy còn nhỏ nhưng đã làm được những điều thật ý nghĩa. Câu chuyện về một em nhỏ cùng mẹ làm ra những chiếc bánh rồi đem bán. Toàn bộ số tiền đó, em đã mua khẩu trang ủng hộ cho các bác sĩ nơi tuyến đầu chống dich. Những bức tranh vẽ của các em học sinh về những chiến sĩ công an bộ đội các y bác sĩ với như một lời tri ân. Chỉ với những hành động nhỏ nhưng cũng để lại ý nghĩa to lớn cho xã hội, giống như câu nói của Bác Hồ: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình ”.

Tóm lại, ý thức cộng đồng chỉ có được khi chúng ta chịu buông bỏ cái tôi của bản thân, hòa nhập với mọi người xung quanh bằng lòng nhiệt tình. Và nếu sống có ý thức cộng đồng, mỗi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay mẫu 4

Tinh thần trách nhiệm là: Nắm vững chính sách, đi đúng đường lối quần chúng, làm tròn nhiệm vụ”. Đó là những lời dạy đầy sâu sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Khi đọc câu được câu nói này, bản thân tôi lại có những suy nghĩ về ý thức cộng đồng trong cuộc sống hiện nay.

Ý thức là sự nhận thức trực tiếp tức thời về hoạt động tâm lý của bản thân; sự nhận thức rõ ràng về việc mình đang làm, đang nghĩ. Có hai loại ý thức là ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng. Ý thức cá nhân thiên về những suy nghĩ của riêng từng người, phân biệt giữa người này với người khác. Còn ý thức cộng đồng là phần nhận thức về các giá trị chung theo chuẩn mực đạo đức, mà mọi người có trách nhiệm tuân thủ, hướng đến một xã hội văn minh tốt đẹp. Ý thức cộng đồng chính là thước đo đánh giá đạo đức, phẩm chất của một con người. Người có ý thức cộng đồng cao sẽ gây được thiện cảm cho những người xung quanh thông qua những hành động đẹp, từ đó có được lòng tin và niềm yêu thương của mọi người.

Một người có ý thức cộng đồng sẽ được biểu hiện qua nhiều hành động. Đầu tiên, người đó phải thực hiện tốt những quy định chung của cộng đồng. Người có ý thức cộng đồng sẽ luôn tôn trọng và yêu thương và đối xử bình đẳng với mọi người xung quanh. Để hòa nhập với mọi người trong xã hội, mỗi người cũng cần hạ thấp cái tôi cá nhân, bỏ qua sự ích kỷ của bản thân và biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng. Ngoài ra, ý thức cộng đồng còn thể hiện ở sự đoàn kết, yêu thương đùm bọc giữa con người với con người như. Bằng rất nhiều hành động cụ thể như: giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, ủng hộ quần áo cũ cho trẻ em vùng cao. Hay những hoạt động tri ân, tưởng niệm của các cá nhân tổ chức, đoàn thể dành cho người có công với cách mạng là các vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đến thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng thể hiện được điều đó.

Trong xã hội hiện nay, đa số mọi người đều có được ý thức cộng đồng. Ví dụ như trong đại dịch Covid-19 vừa qua, có rất nhiều bác sĩ tuy đã nghỉ hưu nhưng vẫn tình nguyện viết đơn tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh. Có rất nhiều sáng kiến được thực hiện để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn như: cây ATM gạo, những địa điểm phát đồ ăn miễn phí, giải cứu nông sản hay chính sách hỗ trợ người nghèo, người thất nghiệp do đại dịch của Đảng và Nhà nước. Nhưng cũng có không ít nhưng con người sống chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Lợi dụng dịch bệnh để tăng giá khẩu trang và các trang thiết bị y tế, trốn khỏi khu cách ly, tung tin giả trên mạng xã hội khiến mọi người cảm thấy hoang mang. Tất cả những hành vi đó đang gây hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng và có thể khiến công sức phòng chống dịch của cả nước đổ bể.

Còn đối với mỗi học sinh như chúng tôi hiện nay, ý thức cộng đồng được thể hiện từ những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Việc giúp đỡ những học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn, hay tuân thủ luật giao thông khi tham gia giao thông đều đem lại những lợi ích cho cộng đồng. Ngoài ra, đối với một học sinh cuối cấp thì việc làm thiết thực nhất lúc này đó chính là cố gắng học tập thật tốt và thi đỗ kỳ thi sắp tới để không phụ lòng cha mẹ và thầy cô, nhà trường.

Mỗi người sống có ý thức cộng đồng sẽ đóng góp vào phát triển đất nước ngày càng trở nên văn minh hơn. Tôi tin rằng, những người sống vì cộng đồng sẽ trở thành những người thành công.

Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay mẫu 5

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…”. Lời bài hát “Để gió cuốn đi” vẫn luôn vang vọng như một lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy sống trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

Xã hội hiện đại khiến cho con người trở nên vì chính mình nhiều hơn mà bỏ qua ý thức cộng đồng. Vậy ý thức cộng đồng phải hiểu chính xác là gì? Trước tiên, chúng ta phải hiểu được khái niệm ý thức. Ý thức vốn là một phạm trù triết học khá trừu tượng và khó hiểu. Nhưng hiểu một cách đơn giản, ý thức là sự nhận thức trực tiếp, tức thời về hoạt động tâm lý của bản thân; sự nhận thức rõ ràng về việc mình đang làm, đang nghĩ. Có hai loại ý thức là ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng. Ý thức cá nhân thiên về những suy nghĩ của riêng từng người, phân biệt giữa người này với người khác. Còn ý thức cộng đồng là phần nhận thức về các giá trị chung, theo chuẩn mực đạo đức, mà mọi người có trách nhiệm tuân thủ, hướng đến một xã hội văn minh tốt đẹp. Ý thức cộng đồng chính là thước đo đánh giá đạo đức, phẩm chất của một con người. Người có ý thức cộng đồng cao sẽ gây được thiện cảm cho những người xung quanh thông qua những hành động đẹp, từ đó có được lòng tin và niềm yêu thương của mọi người.

Một người sống có ích cần có những biểu hiện qua hành động cụ thể. Đầu tiên, người đó cần biết tuân thủ những quy định của các cơ quan tổ chức hay hiến pháp pháp luật của nhà nước thì họ đang ý thức được trách nhiệm với cộng đồng mình đang sống. Với những người xung quanh, chúng ta cần có sự tôn trọng và yêu thương chân thành. Với môi trường tự nhiên cũng cần phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn. Tất cả những hành động và việc làm của người có ý thức đều sẽ hướng đến lợi ích chung của cả cộng đồng.

Hiện nay, có một thực trạng đáng buồn là nhiều người sống không có trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều hành vi như buôn bán động vật hoang dã hay buôn bán trẻ em và phụ nữ. Đến việc phá hoại rừng, xả thải ra các con sông khiến môi trường bị ô nhiễm. Hay hành vi của nhóm nam thanh niên chưa đủ mười tám tuổi ở Hà Nội tổ chức đua xe máy. Những việc làm trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền con người, môi trường sống tự nhiên và an toàn giao thông. Đó chỉ là một trong số ít những việc làm thiếu ý thức mà thôi. Nhưng bên cạnh đó cũng có vô số những hành động đẹp. Chắc hẳn chúng ta không thể quên được hình ảnh các chiến sĩ bộ đội phải lập trại ngủ ngoài rừng để canh phòng biên giới trong những ngày dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp. Hay hình ảnh sinh hoạt hàng ngày của nhiều người trong khu cách ly được đăng tải trên mạng với thông điệp: “Cách ly không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ”, với hy vọng người dân hãy tự giác cách ly khi cần thiết. Đó chính là tinh thần một người vì mọi người, thể hiện ý thức cộng đồng cao.

Đối với một học sinh cuối cấp như tôi, trách nhiệm lớn nhất lúc này phải làm là cố gắng học tập thật tốt để hoàn thành xuất sắc kì thi sắp tới. Cũng như tích cực tham gia các hoạt động chung có ý nghĩa với cộng đồng. Tôi hy vọng rằng trong tương lai mình sẽ trở thành một người có ích cho xã hội.

Quả thật, đúng như lời bài hát “Để gió cuốn đi”, mỗi người cần có một tấm lòng rộng mở, sống có ý thức và trách nhiệm hơn với xã hội. Chỉ như vậy, bản thân mới trở nên tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay mẫu 6

Ý thức cộng đồng là một điều vô cùng quan trọng không chỉ trong quá khứ mà đặc biệt trong cuộc sống hiện nay khi mà tiếng nói cá nhân đang ngày càng chiếm ưu thế. Chính vì vậy mỗi người hãy suy nghĩ về ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay.

Đầu tiên, cần phải hiểu ý thức là sự nhận thức trực tiếp tức thời về hoạt động tâm lý của bản thân; sự nhận thức rõ ràng về việc mình đang làm, đang nghĩ. Người ta thường sử dụng ý thức khi nói về trách nhiệm. Có hai loại ý thức là ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng. Ý thức cá nhân thiên về những suy nghĩ của bản thân mỗi người, giữa mỗi người là khác nhau. Còn ý thức cộng đồng là phần nhận thức về các giá trị chung theo chuẩn mực đạo đức, mà mọi người có trách nhiệm tuân thủ, hướng đến một xã hội văn minh tốt đẹp. Ý thức cộng đồng chính là thước đo đánh giá đạo đức, phẩm chất của một con người. Đối với những người sống có ý thức thì họ sẽ được mọi người xung quanh tin tưởng và yêu mến.

Sống có ý thức cộng đồng phải biểu hiện cụ thể qua cách sống và cách hành động có trách nhiệm của mỗi người. Đầu tiên, khi một người biết tuân thủ những quy định của các cơ quan tổ chức hay hiến pháp pháp luật của nhà nước thì họ đang ý thức được trách nhiệm với cộng đồng mình đang sống. Với những người xung quanh, chúng ta cần có sự tôn trọng và yêu thương chân thành. Với môi trường tự nhiên cũng cần phải có trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn. Những hành động và việc làm của người có ý thức sẽ hướng đến lợi ích chung của cả cộng đồng.

Xã hội hiện đại, con người dường như thiên về lối sống vị kỉ nhiều hơn là sống vì cộng đồng. Chính vì vậy, có không ít những trường hợp thiếu đi trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều hành vi mà mỗi ngày chúng ta đều có thể bắt gặp như vứt rác không đúng nơi quy định, chen lấn xô đẩy khi mua hàng, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy… đều là những hành vi thiếu đi ý thức cộng đồng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, các hành vi ấy xuất hiện càng nhiều. Đó có thể là hành vi trốn cách ly của cô gái nọ rồi thản nhiên đăng lên mạng nói về việc đó như một niềm tự hào. Hay hành vi thu gom khẩu trang đã qua sử dụng để tái chế lại và bán cho các cơ sở y tế. Cả hành vi tung tin giả về dịch bệnh đã khiến cho nhiều người dân hoang mang sợ hãi. Tất cả những hành vi này đều gây nguy hại nghiêm trọng cho những người xung quanh. Khi đọc được những tin tức này chắc hẳn mỗi người đều cảm thấy phẫn nộ và đáng buồn cho một bộ phận không nhỏ những con người thiếu đi trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó, cũng có những người sống thực sự có trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều chương trình tình nguyện được tổ chức về vấn đề bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nói không với rác thải nhựa đã được nhiều người hưởng ứng và tham gia. Hình ảnh những sinh viên y khoa tuy tuổi đời còn trẻ nhưng sẵn sàng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh. Những nhà hàng tình nguyện phục vụ đồ ăn cho các y bác sĩ, những khách sạn tình nguyện trở thành những khu cách ly tập trung. Đó đều là những hành động đẹp thể hiện ý thức với cộng đồng xã hội.

Đối với riêng tôi, một học sinh cuối cấp đang sống trong những ngày không quên, khi đất nước cùng chung một tấm lòng quyết thắng đại dịch. Tôi cũng có những cách riêng để thể hiện ý thức với cộng đồng như đeo khẩu trang khi đi đến nơi công cộng, luôn đem theo nước sát khuất bên người, quyên góp ủng hộ đồ ăn cho những người gặp khó khăn do đại dịch ở địa phương. Cùng với đó, tôi cũng cố gắng học tập và hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và nhà trường. Trong tương lai, em cũng hy vọng bản thân có thể đóng góp những việc có ích cho xã hội nhiều hơn nữa.

Như vậy, để trở thành một tấm gương sáng trong cuộc sống, mỗi người hãy sống có trách nhiệm với xã hội nhiều hơn. Chúng ta hãy bỏ qua những lợi ích cá nhân tầm thường, mở rộng tấm lòng cống hiến nhiều hơn cho xã hội để trở thành một người thực sự có ích.

-----------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Nghị luận xã hội về suy nghĩ vai trò của ý thức cộng đồng trong cuộc sống hôm nay. Bài viết đã gửi tới bạn đọc dàn ý và các bài văn mẫu. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Ngữ văn 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
2 15.432
Sắp xếp theo

    Ngữ văn lớp 11

    Xem thêm