Lý thuyết Bảng đơn vị đo khối lượng

1 240

Lý thuyết Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo khối lượng bao gồm chi tiết các dạng Toán có cách giải chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải Toán 5, ôn tập chương 1 Toán 5. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Bảng đơn vị đo khối lượng Toán lớp 5

Bảng đơn vị đo khối lượng

Nhận xét: Trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần, tức là:

- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé;

- Đơn vị bé bằng 1/10 đơn vị lớn.

Một số dạng bài tập đo khối lượng

Dạng 1: Đổi các đơn vị đo khối lượng

Phương pháp: Áp dụng nhận xét, trong bảng đơn vị đo khối lượng, hai đơn vị đo liền nhau hơn (kém) nhau 10 lần.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 tạ = …yến

b) 9 tạ = …kg

c) 5000g = ...kg

d) 23kg = ... tấn

e) 8 tấn 8kg = ...kg

g) 728kg = … tạ …kg

Cách giải:

a) 2 tạ = 20 yến

b) 9 tạ =900kg

c) 5000g = 5kg

d) 23kg = tấn

e) 8 tấn 8kg = 8 tấn + 8kg = 8000kg + 8kg = 8008kg .

Vậy 8 tấn 8kg = 8008kg

g) 728kg = 700kg + 28kg = 7 tạ + 28kg = 7 tạ 28kg.

Vậy 728kg = 7 tạ 28kg

Dạng 2: Các phép tính với đơn vị đo khối lượng:

Phương pháp:

- Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo giống nhau, ta thực hiện các phép tính như bình thường.

- Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện tính bình thường.

- Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc chia số đó với một số như cách thông thường, sau đó thêm đơn vị đo khối lượng vào kết quả.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 16kg + 33kg = ...kg

b) 102g - 75g = ...g

c) 3tấn + 8 yến = …yến

d) 41kg - 18hg = ...hg

e) 28kg x 4 = ...kg

f) 57g : 3 = ...g

Cách giải:

a) 16kg + 33kg = 49kg

b) 102g - 75g = 27g

c) 3 tấn + 8 yến = 300 yến +8 yến = 308 yến

Vậy 3 tấn + 8 yến = 308 yến

d) 41kg - 18hg = 410hg - 18hg = 392hg.

Vậy 41kg - 18hg = ...hg

e) 28kg x 4 = 112kg

f) 57g : 3 = 19g

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo khối lượng

Phương pháp:

- Khi so sánh các đơn vị đo giống nhau, ta so sánh tương tự như so sánh hai số tự nhiên.

- Khi so sánh các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau đó thực hiện so sánh bình thường.

Ví dụ: Điền dấu thích hợp ( < , > , = ) vào chỗ chấm:

a) 25kg...52kg

b) 205g...183g

c) 5 tấn 50kg…5500kg

d) 2 tạ 63kg …2 tạ 7 yến

Cách giải:

a) 25kg < 52kg

b) 205g > 183g

c) Ta có 5 tấn 50kg =5 tấn + 50kg = 5000kg + 50kg = 5050kg.

Mà 5050kg < 5500kg .

Vậy 5 tấn 50kg< 5500kg

d) Ta có 2 tạ 63kg = 2 tạ + 63kg = 200kg + 63kg = 263kg

2 tạ 7 yến = 2 tạ + 7 yến = 200kg + 70kg = 270kg

Mà 263kg < 270kg.

Vậy 2 tạ 63kg < 2 tạ 7 yến

Dạng 4: Toán có lời văn:

Ví dụ: Một cửa hàng buổi sáng bán được 6 yến gạo. Buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 5kg gạo. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp:

- Đổi 6 yến thành đơn vị kg .

- Tìm số gạo bán được trong buổi chiều.

-Tìm số gạo bán được trong cả hai buổi.

Cách giải:

Đổi 6 yến = 60kg gạo

Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

60 - 5 = 55(kg)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:

60 + 55 = 115(kg)

Đáp số: 115kg

Giải bài tập Bảng đơn vị đo khối lượng Toán 5

Ngoài Lý thuyết bảng đơn vị đo khối lượng Toán 5 các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
1 240
Lý thuyết Toán 5 Xem thêm