Write about your hobby

Đoạn văn Tiếng Anh về sở thích

Với mong muốn giúp các em học sinh luyện viết Tiếng Anh hiệu quả, VnDoc.com đã biên soạn và đăng tải bộ rất nhiều tài liệu luyện viết Tiếng Anh khác nhau. Tài liệu Tiếng Anh gồm các đoạn văn mẫu cũng như bài nói tiếng Anh khác nhau về nhiều sở thích. Mời các bạn tham khảo

Mời các bạn tham gia vào nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm nhiều tài liệu hay: Tiếng Anh THCS

Write about your hobby

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Bài viết số 1: Sở thích đọc sách

My favourite hobby is reading; therefore I have collected various types of books. I started reading fairy tales when I was four years old. At the first time, I was interesting in colorful pictures with meaningful contents. When reading a story with a happy ending, I felt very happy. Reading books brings me a lot of benefit. Firstly, it makes me relaxed and calmed. After a hard-working day, I can relieve stress by reading a funny story. I also learn new vocabulary items. Then I can further improve my English. Moreover, it can give me an unlimited imagination, so I can write books in the future. I can learn the different cultures and customs of other countries in the world too. I read books at least one hour every day. I wish I could read different kinds of books because it might be very challenging.

Dịch:

Sở thích của tôi là đọc sách, vì vậy tôi đã và đang sưu tầm nhiều loại loại sách. Vào lúc 4 tuổi, tôi bắt đầu đọc truyện cổ tích. Ngay từ lần đầu đọc sách, tôi bị hấp dẫn bởi những bức tranh sặc sỡ với nội dụng ý nghĩa. Khi đọc một câu truyện có kết thúc có hậu, tôi cảm thấy rất vui. Đọc sách mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Đầu tiên nó giúp tôi cảm thấy thư giãn và bình tĩnh. Sau một ngày làm việc vất vả, tôi có thể giảm căng thẳng bằng việc đọc một câu truyện cười. Tôi cũng có thể học thêm nhiều loại từ vựng mới, từ đó cải thiện Tiếng Anh. Hơn nữa, đọc sách có thể mang lại cho tôi một trí tưởng tượng không giới hạn, vì vậy tôi có thể viết sách trong tương lại. Tôi có thể biết thêm nhiều về các phong tục tập quán khác nhau của các nước trên thế giới. Hàng ngày, tôi đọc sách tại nhà ít nhất một giờ. Tôi ước tôi có thể đọc được thêm nhiều loại sách khác nhau bởi vì đó là khá thách thức với tôi

Bài viết số 2: Sở thích nghe nhạc

When I have free time, I usually listen to music. Except school time, music lives with me for almost the rest of the day. I listen to it when I am on the bus, when I do the house chores, or even when I am taking a shower, and whenever I feel like I need it. Music is always a new thing, because it changes each day. Some of my favorite types are Pop, Country, Ballad, and Dance. Each of them gives me a different feeling, so I choose the songs to listen to according to my current mood. I listen to Pop songs when I am comfortable and happy, Country and Ballad is for relaxing, and Dance is for when I want to move my body. Sometimes when I go outside, I just put my playlist on shuffle mode, and it is very interesting not to know about the upcoming song. I do have some of my favorite singers, and I usually download their whole album to my phone. Music helps me to relax, cheer up my mood, and ease my nerves after a long exhausting day. Since it does not take too much of my time, effort and money, I will feel free to consider it as my favorite activity of all time.

Dịch:

Khi tôi có thời gian rảnh, tôi thường xuyên nghe nhạc. Ngoại trừ thời gian ở trên trường, âm nhạc ở bên tôi hầu hết thời gian trong ngày. Tôi nghe nhạc khi ở trên xe buýt, khi tôi làm việc nhà, hay thậm chí là khi tôi đang tắm, và bất kì khi nào tôi thích nghe nhạc. Âm nhạc là một thứ mới mẻ vì nó thay đổi từng ngày. Thể loại nhạc mà tôi yêu thích là Pop, Đồng quê, nhạc Balald, nhạc Dance. Mỗi loại nhạc mang lại cho tôi những cảm xúc khác nhau, do đó tôi lựa chọn loại nhạc theo cảm xúc hiện tại. Tôi nghe nhạc Pop khi tôi khi tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ, Đồng quê và nhạc Nhẹ dùng để thư giãn, và nhạc Dance là khi tôi muốn chuyển động cơ thể mình. Đôi lúc khi đi ra ngoài, tôi đặt những bài hát thành chế độ xáo trộn, và đó là một điều thú vị khi tôi không biết bài nào sẽ phát tiếp theo. Tôi có một vài ca sĩ yêu thích, và tôi thường tải cả bộ sưu tập của họ về điện thoại của mình. Âm nhạc giúp tôi thư giãn, làm tâm trạng tôi phấn chấn, và làm dịu tinh thần của tôi sao một ngày dài mệt mỏi. Bởi vì nó không tốn quá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc của tôi, tôi vẫn thoải mái xem nó là hoạt động yêu thích nhất của mình từ trước đến nay.

Bài viết số 3: Sở thích bơi lội

My hobby is swimming. It is also my favorite sport since I was little. Swimming has four main strokes, which are crawl stroke, breast stroke, back crawl stroke, and butterfly stroke. My favorite swimming style is breast stroke. I go to the swimming pool three of four times a week. Because I wan to achieve good results, I practice a lot. Swimming also bring lots of advantages for human’s health. It helps me keep fit. With swimming, I can burn 25% of my body’s fat. Besides that, with swimming I can free from asthma. Swimming also keeps you safe in the water. Swimming is interesting and pleasant, it is a good choice for a hobby.

Dịch:

Sở thích của tôi là bơi lội. Đó cũng là môn thể thao yêu thích của tôi từ khi còn nhỏ. Bơi có bốn kiểu chính, đó là bơi sải, bơi ngửa, bơi ếch và bơi bướm.Kiểu bơi yêu thích của tôi là bơi ngửa. Tôi đi đến bể bơi ba bốn lần một tuần. Bởi vì tôi muốn đạt được kết quả tốt nên tôi luyện tập rất nhiều. Bơi lội cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nó giúp tôi giữ dáng. Với bơi lội, tôi có thể đốt cháy 25% lượng mỡ cơ thể của mình. Bên cạnh đó, với bơi lội tôi có thể thoát khỏi bệnh hen suyễn. Bơi cũng giữ cho bạn an toàn khi dưới nước. Bơi lội rất thú vị, nó là một lựa chọn tốt cho một sở thích.

Mời bạn đọc tải trọn bộ tài liệu Tiếng Anh tại đây: Write about your hobby. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải nhiều bài văn mẫu Tiếng Anh khác như Đoạn văn Tiếng Anh về chuyến du lịch, Write about a film you have seen....Mời bạn đọc tham khảo, download phục vụ công việc và học tập.

Đánh giá bài viết
1 88
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh 9 mới Xem thêm