Giải vở bài tập Toán 5 bài 73: Luyện tập chung tiếp theo

95 26.644

Giải vở bài tập Toán 5 bài 73

Giải vở bài tập Toán 5 bài 73: Luyện tập chung trang 89 Vở bài tập Toán 5 có lời giải và đáp án chi tiết cho từng bài tập SBT cho các em học sinh tham khảo luyện tập, củng cố rèn kỹ năng giải Toán các phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3, 4 trang 89 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1

Câu 1. Đặt tính rồi tính

216,72 : 4,2         315 : 2,5

693 : 42            77,04 : 21,4

Câu 2. Tính

a) (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5

b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71

Câu 3. Mỗi bước chân của Hương dài 0,4m. Hỏi Hương phải bước bao nhiêu bước để đi hết đoạn đường dài 140m?

Câu 4. Tính bằng hai cách

a) 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12

b) (2,04 + 3,4) : 0,68

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1. Đặt tính rồi tính

 Giải vở bài tập Toán 5

Câu 2. Tính

a) (51,24 – 8,2) : 26,9 : 5

= 43,04 : 26,9 : 5

= 1,6 : 5

= 0,32

b) 263,24 : (31,16 + 34,65) – 0,71

= 263,24 : 65,81 – 0,71

= 4 – 0,71

= 3,29

Câu 3.

Bài giải

Số bước chân của Hương phải bước để đi hết đoạn đường dài 140m là:

140 : 0,4 = 350 (bước chân)

Đáp số: 350 bước chân

Câu 4. Tính bằng hai cách

a) 0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12

Cách 1:

0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12 = 8 – 6 = 2

Cách 2:

0,96 : 0,12 – 0,72 : 0,12 = (0,96 – 0,72) : 0,12

= 0,24 : 0,12 = 2

b) (2,04 + 3,4) : 0,68

Cách 1:

(2,04 + 3,4) : 0,68 = 5,44 : 0,68

= 8

Cách 2:

(2,04 + 3,4) : 0,68

= 2,04 : 0,68 + 3,4 : 0,68

= 3 + 5 = 8

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 5 bài 74: Tỉ số phần trăm

Đánh giá bài viết
95 26.644

Video đang được xem nhiều

Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm