Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 2: Tìm một số hạng trong một tổng - Luyện tập

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 2: Tìm một số hạng trong một tổng - Luyện tập

Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 2: Tìm một số hạng trong một tổng - Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh nắm chắc được các kiến thức cách tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia và cách dạng bài tính toán liên quan.

Giải bài tập trang 48 SGK Toán 2: 11 trừ đi một số 11 - 5

Giải bài tập trang 45 SGK Toán 2: Tìm một số hạng trong một tổng (bài 1, 2, 3 trang 45/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK trang 45)

Tìm x (theo mẫu):

a) x + 3 = 9

x = 9 – 3

x = 6

b) x + 5 = 10 e) 4 + x = 14

c) x + 2 = 8 g) 3 + x = 10

d) x + 8 = 19

Hướng dẫn giải

b) x + 5 = 10 e) 4 + x = 14

x = 10 – 5 x = 14 – 4

x = 5 x = 10

c) x + 2 = 8 g) 3 + x = 10

x = 8 – 2 x = 10 – 3

x = 6 x = 7

d) x + 8 = 19

x = 19 - 8

x = 11

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK trang 45)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập Toán lớp 2

Hướng dẫn giải

Điền các số theo cột tính từ trái sang phải là: 18, 1,10, 0, 21, 22.

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái?

Hướng dẫn giải

Số học sinh gái của lớp là:

35 – 20 = 15 (học sinh)

Đáp số: 15 học sinh.

Giải bài tập trang 46 SGK Toán 2: Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 46/SGK Toán 2)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tìm x:

a) x + 8 = 10;

b) x + 7 = 10;

c) 30 + x = 58.

Hướng dẫn giải

a) x + 8 = 10; b) x + 7 = 10; c) 30 + x = 58

x = 10 – 8 x = 10 – 7 x = 58 – 30

x = 2; x = 3 x = 28

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

9 + 1 = 8 + 2 = 3 + 7 =

10 – 9 = 10 – 8 = 10 – 3 =

10 – 1 = 10 – 2 = 10 – 7 =

Hướng dẫn giải

9 + 1 = 10 8 + 2 = 10 3 + 7 = 10

10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 – 3 = 7

10 – 1 = 9 10 – 2 = 8 10 – 7 = 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính:

10 – 1 – 2 = 10 – 3 – 4 = 19 – 3 – 5 =

10 – 3 = 10 – 7 = 19- 8 =

Hướng dẫn giải

10 – 1 – 2 = 7 10 – 3 – 4 = 3 19 – 3 – 5 = 11

10 – 3 = 7 10 – 7 = 3 19 – 8 = 11

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt?

Hướng dẫn giải

Số quả quýt là:

45 – 25 = 20 (quả)

Đáp số: 20 quả quýt.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm x, biết: x + 5 = 5

A. x = 5

B. x = 10

C. x = 0

Hướng dẫn giải

Khoanh đáp án C.

Đánh giá bài viết
6 3.184
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm