Giải vở bài tập Toán 5 bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số

73 8.579

Giải vở bài tập Toán 5 bài 1

Giải vở bài tập Toán 5 bài 1: Ôn tập: Khái niệm về phân số Vở bài tập Toán 5 tập 1 trang 3 có đáp án chi tiết, đầy đủ cho từng bài tập giúp các em học sinh ôn tập các bài đọc viết phân số. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập trang 3 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Viết

Đọc

Tử số

Mẫu số

 \frac{75}{100}

Bảy mươi lăm phần trăm

75

100

 \frac{4}{11}      
 \frac{63}{25}      
 \frac{80}{100}      
 \frac{95}{100}      

Câu 2. Viết thương dưới dạng phân số (theo mẫu)

3 : 7 = \frac{3}{7}

4 : 9 = .............

23 : 6 = .................

25 : 100 = .............

100 : 33 = ...........

10 : 31 = ...............

Câu 3. Viết số tự nhiên dưới dạng phân số (theo mẫu)

19 = \frac{19}{1}

25 = .............;

120 = ................;

300 = ...............

Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống

Giải vở bài tập Toán 5 bài 1

Đáp án bài tập trang 3 vở bài tập Toán 5 tập 1

Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

Viết

Đọc

Tử số

Mẫu số

 \frac{75}{100}

Bảy mươi lăm phần trăm

75

100

 \frac{4}{11}

Bốn phần mười một

4

11

 \frac{63}{25}

Sáu mươi ba phần hai lăm

63

25

 \frac{80}{100}

Tám mươi phần trăm

80

100

 \frac{95}{100}

Chín mươi lăm phần trăm

95

100

Câu 2. Viết thương dưới dạng phân số (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 1

Câu 3. Viết số tự nhiên dưới dạng phân số (theo mẫu)

Giải vở bài tập Toán 5 bài 1

Câu 4. Viết số thích hợp vào ô trống

Giải vở bài tập Toán 5 bài 1

Đánh giá bài viết
73 8.579
Giải Vở Bài Tập Toán 5 Xem thêm