Giải Toán lớp 2 trang 23: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Giải Toán lớp 2 trang 23: Hình chữ nhật hình tứ giác

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 2: Hình chữ nhật - Hình tứ giác được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Bài toán lớp 2 trang 23 với lời giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được cách xác định hình chữ nhật, hình tứ giác, đếm số lượng hình. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 23)

Bài 1. Dùng bút và thước nối các điểm để có:

a) Hình chữ nhật. b) Hình tứ giác

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Đọc tên các hình trên.

Hướng dẫn cách làm:

Dùng bút chì và thước kẻ nối các điểm sao cho:

- Hình chữ nhật thì có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.

- Hình tứ giác là hình có bốn cạnh.

Bài giải

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

a) Nối bốn điểm A, B, C, D để được hình chữ nhật ABCD

b) Nối bốn điểm M, N, P, Q ta được hình tứ giác MNPQ.

Bài 2. Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Hướng dẫn làm bài: Đếm các hình có bốn cạnh khép kín trong mỗi hình đã cho.

Bài giải

Hình a) có một hình tứ giác.

Hình b) có hai hình tứ giác.

Hình c) có một hình tứ giác.

Bài 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

b) Ba hình tứ giác

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Hướng dẫn làm bài:

- Dùng bút chì và thước kẻ vẽ thêm các đoạn thẳng vào mỗi hình.

- Đếm các hình tứ giác, tam giác hoặc hình chữ nhật trong hình vừa vẽ, nếu đúng với số lượng yêu cầu của đề bài thì đó là cách vẽ cần tìm.

Bài giải

a)

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

b)

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 24 SGK Toán 2: Bài toán về nhiều hơn

Đánh giá bài viết
10 6.170
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm