Giải bài tập trang 23 SGK Toán 2: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Giải bài tập trang 23 SGK Toán 2: Hình chữ nhật - Hình tứ giác với lời giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được cách xác định hình chữ nhật, hình tứ giác, đếm số lượng hình. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Hình chữ nhật - Hình tứ giác SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 23)

Bài 1. Dùng bút và thước nối các điểm để có:

a) Hình chữ nhật.        b) Hình tứ giác

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Đọc tên các hình trên.

Bài giải

   Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

a) Nối bốn điểm A, B, C, D để được hình chữ nhật ABCD

b) Nối bốn điểm M, N, P, Q ta được hình tứ giác MNPQ.

Bài 2. Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Bài giải

Hình a) có một hình tứ giác.

Hình b) có hai hình tứ giác.

Hình c) có một hình tứ giác.

Bài 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

b) Ba hình tứ giác

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

Bài giải

a)

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

b)

 Lời giải hay bài tập SGK Toán 2 trang 23

 >> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 24 SGK Toán 2: Bài toán về nhiều hơn 

Đánh giá bài viết
2 2.820
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm