Giải bài tập trang 43 SGK Toán 2: Luyện tập

Lời giải bài tập trang 43 SGK Toán 2

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 2: Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập đơn vị đo khối lượng lít. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài Giải bài tập trang 43 SGK Toán 2: Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4 trang 43/SGK Toán 2)

Bài 1. Tính:

2l + 1l =        15l - 5l =           3l + 2l - 1l =

16l + 5l =        35l - 12l =         16l - 4l + 15l =

Bài giải

2l + 1l = 3l        15l - 5l = 10l          3l + 2l - 1l = 4l

16l + 5l = 21l      35l - 12l = 23l        16l - 4l + 15l = 27l.

Bài 2. Số?

 Giải bài tập trang 43 SGK Toán 2

Bài giải

a) 6l; b) 8l; c) 30l.

Bài 3. Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

 Giải bài tập trang 43 SGK Toán 2

Bài giải

Số lít dầu thùng thứ hai có là:

16 - 2 = 14 (l)

Đáp số: 14l.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 44 SGK Toán 2: Luyện tập chung Chương 2 

Đánh giá bài viết
1 1.172
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm