Giải vở bài tập Toán 2 bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10

Giải vở bài tập Toán 2 bài 11

Giải vở bài tập Toán 2 bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập phép cộng có tổng bằng 10. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10

Câu 1. a) Số?

6 + …. = 10      2 + …. = 10            9 + …. = 10            3 + …. = 10

4 + …. = 10      8 + …. = 10            1 + …. = 10            ..... + 3 = 10

b) Viết (theo mẫu):

10 = 9 + 1       10 =……      10 = ……       10 = ……        10 = ……

10 = ……       10 =……      10 = ……       10 = ……        10 = ……

Câu 2. Tính:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10

Câu 3. Tính nhẩm:

9 + 1 + 2 = …...          6 + 4 + 5 = ……            5 + 5 + 8 = ……

8 + 2 + 4 = …...          7 + 3 + 1 = ……             4 + 6 + 0 = ……

Câu 4. Số?

Giải vở bài tập Toán 2 bài 11

Câu 5. Số?

a) Buổi sáng em thức dậy lúc … giờ.

b) Mỗi ngày em học khoảng … giờ.

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. a)

6 + 4 = 10        2 + 8 = 10          9 + 1 = 10           3 + 7 = 10

4 + 6 = 10        8 + 2 = 10          1 + 9 = 10           7 + 3 = 10

b)

10 = 9 + 1        10 = 8 + 2           10 = 7 + 3

10 = 1 + 9        10 = 2 + 8           10 = 3 + 7

10 = 6 + 4        10 = 5 + 5

10 = 4 + 6        10 = 5 + 5

Câu 2.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 11 câu 2

Câu 3.

9 + 1 + 2 = 12            6 + 4 + 5 = 15              5 + 5 + 8 = 18

8 + 2 + 4 = 14            7 + 3 + 1 = 11              4 + 6 + 0 = 10

Câu 4.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 11 câu 4

Câu 5.

a) Buổi sáng em thức dậy lúc 6 giờ.

b) Mỗi ngày em học khoảng 9 giờ.

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 12: 26 + 4, 36 + 24

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.553
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm