Giải vở bài tập Toán 2 bài 6: Luyện tập Đề - xi - mét

Giải vở bài tập Toán 2 bài 6 trang 8

Giải vở bài tập Toán 2 bài 6: Luyện tập Đề - xi - mét trang 8 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh ôn tập các dạng bài tập đơn vị đo đề - xi - mét, nắm chắc được các kiến thức cơ bản về đổi từ đề - xi - mét sang xăng - ti - mét và ngược lại. Mời các bạn học sinh cùng thầy cô giáo tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 6: Luyện tập Đề - xi - mét

Câu 1. a) Số?

1dm = cm

10cm = dm

b) Viết 1dm, 2dm vào chỗ chấm thích hợp:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 6: Luyện tập Đề - xi - mét

Câu 2. Số?

2dm = ....cm

3dm = ....cm

5dm = .… cm

9dm = .....cm

20cm = ....dm

30cm = ....dm

50cm = .… dm

90cm = .… dm

Câu 3. Điền dấu >, <, =

8dm ...80cm

3dm .… 20cm

4dm ....60cm

9dm - 4dm … .40cm

2dm + 3dm….50cm

1dm + 4dm…. 60cm

Trả lời Giải vở bài tập Toán 2 bài 6: Luyện tập Đề - xi - mét:

Câu 1.

a. 1dm= 10cm

10cm = 1dm

b)

 Giải VBT Toán 2 bài 6

Câu 2. Số?

2dm = 20cm

3dm = 30cm

5dm = 50cm

9dm = 90cm

20cm = 2dm

30cm = 3dm

50cm = 5dm

90cm = 9dm

Câu 3. Điền dấu >, <, =

8dm = 80cm

3dm > 20cm

4dm < 60cm

9dm - 4dm > 40cm

2dm + 3dm = 50cm

1dm + 4dm < 60cm

>>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 2 bài 7: Số bị trừ - số trừ - hiệu

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 2.277
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm