Giải bài tập trang 11 SGK Toán 2: Luyện tập chung chương 1 (tiếp theo)

Giải bài tập trang 11 SGK Toán 2: Luyện tập chung chương 1

Giải bài tập trang 11 SGK Toán 2: Luyện tập chung Chương 1 (tiếp theo) với lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập SGK Toán 2 chương 1, ôn tập thi giữa kì. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập chung – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 2 trang 11)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Viết các số 25, 62, 99, 87, 39, 85 theo mẫu:

25 = 20 + 5

Hướng dẫn giải

62 = 60 + 2

99 = 90 + 9

87 = 80 + 7

39 = 30 + 9

85 = 80 + 5

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) 

Số hạng

30

52

9

7

Số hạng

60

14

10

2

Tổng

       

b)

Số bị trừ

90

66

19

25

Số trừ

60

52

19

15

Hiệu

       

Hướng dẫn giải

a)

Số hạng

30

52

9

7

Số hạng

60

14

10

2

Tổng

90

66

19

9

b)

Số bị trừ

90

66

19

25

Số trừ

60

52

19

15

Hiệu

30

14

0

10

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính

 Giải bài tập trang 11 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

 Giải bài tập trang 11 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mẹ và chị hái được 85 quả cam, mẹ hái được 44 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn giải

Số quả cam chị hái được là

85 – 44 = 41 (quả cam)

Đáp số: 41 quả cam.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

1dm = … cm; 10cm = … dm

Hướng dẫn giải

1dm = 10cm; 10cm = 1dm

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 12 SGK Toán 2: Phép cộng có tổng bằng 10

Đánh giá bài viết
3 2.481
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm