Giải vở bài tập Toán 2 bài 102: Luyện tập chung (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 2 bài 102

Giải vở bài tập Toán 2 bài 102: Luyện tập chung (tiếp theo) là lời giải Vở bài tập Toán 2 tập 2 trang 20 có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng Toán về phép nhân, ôn tập lại các dạng Toán đã học. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 102 câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 

Câu 1. Tính nhẩm:

a)

2 × 6 =..…

3 × 6 =..…

4 × 6 =..…

5 × 6 =..…

5 × 10 =..…

4 × 9 =..…

3 × 8 =..…

2 × 7=..…

5 × 5 =..…

4 × 4 =..…

3 × 3 =..…

2 × 2 =.....

2 × 4 =..…

3 × 9 =..…

4 × 7 =..…

5 × 6 =.…

b)

2 × 3 =..…

3 × 2 =..…

4 × 3 =..…

3 × 4 =..…

3 × 5 =..…

5 × 3 =..…

4 × 5 =..…

5 × 4 =.....

Câu 2. Số?

Thừa số

2

3

4

5

5

4

3

2

Thừa số

6

7

8

9

10

9

8

7

Tích

               

Giải vở bài tập Toán 2 bài 102

4 × 5.....4 × 6

3 × 8.....4 × 8

4 × 3.....3 × 4

5 × 7.....2 × 10

2 × 9.....4 × 4

2 × 5.....5 × 2

Câu 4. Mỗi học sinh trồng được 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồng được bao nhiêu cây hoa?

Bài giải

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

Câu 5. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 102

Bài giải

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

….…………………………………………………………………………..

Bài giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1. Tính nhẩm:

2 × 6 = 12

3 × 6 = 18

4 × 6 = 24

5 × 6 = 30

5 × 10 = 50

4 × 9 = 36

3 × 8 = 24

2 × 7= 14

5 × 5 = 25

4 × 4 = 16

3 × 3 = 9

2 × 2 = 4

2 × 4 = 8

3 × 9 = 27

4 × 7 = 28

5 × 6 = 30

b)

2 × 3 = 6

3 × 2 = 6

4 × 3 =12

3 × 4 = 12

3 × 5 = 15

5 × 3 = 15

4 × 5 = 20

5 × 4 = 20

Câu 2. Số?

Thừa số

2

3

4

5

5

4

3

2

Thừa số

6

7

8

9

10

9

8

7

Tích

12

21

32

45

50

36

24

14

Giải vở bài tập Toán 2 bài 102

4 × 5 < 4 × 6

3 × 8 < 4 × 8

4 × 3 = 3 × 4

5 × 7 > 2 × 10

2 × 9 > 4 × 4

2 × 5 = 5 × 2

Câu 4. Mỗi học sinh trồngđược 5 cây hoa. Hỏi 7 học sinh trồngđược bao nhiêu cây hoa?

Bài giải

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 2 bài 102

Bài giải

Số cây hoa 7 học sinh trồng được là:

5 x 7 = 35 (cây)

Đáp số: 35 cây

Câu 5. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình ngôi sao (như hình vẽ), mỗi cạnh đều có độ dài 4cm. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 102

Cách 1:

Độ dài đoạn dây đồng đó là :

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 40 (cm)

Cách 2:

Độ dài đoạn dây đồng đó là:

4 × 10 = 40 (cm)

Đáp số: 40cm

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 628
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm