Giải vở bài tập Toán 2 bài 22: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22 trang 25

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22: Hình chữ nhật - Hình tứ giác bao gồm câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 trang 25 với lời giải chi tiết cho từng bài tập SBT giúp các em học sinh nắm được cách xác định hình chữ nhật, hình tứ giác, đếm số lượng hình. Mời các em cùng tham khảo.

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 22: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Câu 1. Dùng thước và bút nối các điểm để được tứ giác:

a) Hình chữ nhật.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

b) Hình tứ giác.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22

Câu 2. Tô màu vào hình tứ giác có trong mỗi hình vẽ sau:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22

Câu 3. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ sau để được:

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

b) Ba hình tứ giác

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Câu 4. Ghi tên tất cả những hình chữ nhật có trong hình sau:

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22

Bài Giải vở bài tập Toán 2:

Câu 1.

a) Hình chữ nhật.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

b) Hình tứ giác.

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Câu 2.

 

Giải vở bài tập Toán 2 bài 22: Hình chữ nhật - Hình tứ giác

Câu 3.

a) Một hình chữ nhật và một hình tam giác

Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 22

b) Ba hình tứ giác

 Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 22

Câu 4.

 Hướng dẫn Giải vở bài tập Toán 2 bài 22

Các hình chữ nhật có trong hình là: ABCD, ABNM, MNCD

Ngoài các bài giải Vở bài tập Toán lớp 2, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
8 3.303
Vở Bài Tập Toán 2 Xem thêm