Giải bài tập trang 128 SGK Toán 2: Tìm số bị chia

Giải bài tập trang 128 SGK Toán 2: Tìm số bị chia

Giải bài tập trang 128 SGK Toán 2: Tìm số bị chia cùng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu được cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia, cách trình bày bài giải dạng toán này. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 127 SGK Toán 2: Luyện tập giờ, phút

Hướng dẫn giải bài Tìm số bị chia – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 128)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

6 : 3 = 8 : 2 = 12 : 3 = 15 : 3 =

2 x 3 = 4 x 2 = 4 x 3 = 5 x 3 =

Hướng dẫn giải

6 : 3 = 2 8 : 2 = 4 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5

2 x 3 = 6 4 x 2 = 8 4 x 3 = 12 5 x 3 = 15

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm X:

a) X : 2 = 3; b) X : 3 = 2; c) X : 3 = 4.

Hướng dẫn giải

a) X : 2 = 3

X = 3 x 2

X = 6

b) X : 3 = 2

X = 2 x 3

X = 6

c) X : 3 = 4

X = 4 x 3

X = 12

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có một số kẹo chia đều cho 3 em, mỗi em được 5 chiếc kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo?

Hướng dẫn giải

Số kẹo có tất cả là:

5 x 3 = 15 (chiếc kẹo)

Đáp số: 15 chiếc kẹo.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 129 SGK Toán 2: Luyện tập tìm số bị chia

Đánh giá bài viết
7 2.722
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm