Giải bài tập trang 129 SGK Toán 2: Luyện tập tìm số bị chia

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 2: Luyện tập tìm số bị chia

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 2: Luyện tập tìm số bị chia bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài toán cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia và cách trình bày bài giải dạng toán này. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 128 SGK Toán 2: Tìm số bị chia

Hướng dẫn giải bài Tìm số bị chia – SGK toán 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 129)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tìm y:

a) y : 2 = 3; b) y : 3 = 5 ; c) y : 3 = 1

Hướng dẫn giải

a) y : 2 = 3
y = 3 x 2
y = 6

b) y : 3 = 5
y = 5 x 3
y = 15

c) y : 3 = 1
y = 1 x 3
y = 3

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tìm X:

a) X – 2 = 4 b) X – 4 = 5 c) X : 3 = 3

X : 2 = 4 X : 4 = 5 X – 3 = 3

Hướng dẫn giải

a) X – 2 = 4
X = 4 + 2
X = 6

X : 2 = 4
X = 4 x 2
X = 8

b) X – 4 = 5
X = 5 + 4
X = 9

X : 4 = 5
X = 5 x 4
X = 20

c) X : 3 = 3
X = 3 x 3
X = 9

X – 3 = 3
X = 3 + 3
X = 6

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài tập trang 129 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Cột thứ nhất: 10 : 2 = 5, điền 5 vào ô trống.

Cột thứ hai: 5 x 2 = 10, điền 10 vào ô trống.

Cột thứ ba: 18 : 2 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ tư: 3 x 3 = 9, điền 9 vào ô trống.

Cột thứ năm: 21 : 3 = 7, điền 7 vào ô trống.

Cột thứ sáu: 4 x 3 = 12, điền 12 vào ô trống.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có một số lít dầu đựng trong 6 can, mỗi can 3l. Hỏi có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Sốt lít dầu có tất cả là:

3 x 6 = 18 (lít)

Đáp số: 18 lít.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 130 SGK Toán 2: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác

Đánh giá bài viết
5 2.049
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm