Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2: Số bị chia - Số chia - Thương

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2: Số bị chia - Số chia - Thương

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2: Số bị chia - Số chia - Thương với lời giải chi tiết rõ ràng, giúp các em học sinh nắm được tên gọi theo vị trí, thành phần và kết quả các phép chia. Đồng thời, củng cố cách tìm kết quả của phép chia. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 2

Chương 5: Số bị chia – Số chia – Thương. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu:

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

8 : 2 = 4

8

2

4

10 : 2 =

14 : 2 =

18: 2 =

20 : 2 =

Hướng dẫn giải

Phép chia

Số bị chia

Số chia

Thương

8 : 2 = 4

8

2

4

10 : 2 = 5

10

2

5

14 : 2 = 7

14

2

7

18: 2 = 6

18

2

6

20 : 2 = 10

20

2

10

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

2 × 3 = 6 : 2 =

2 × 4 = 8 : 2 =

2 × 5 = 10 : 2 =

2 × 6 = 12 : 2 =

Hướng dẫn giải

2 × 3 = 6 6 : 2 = 3

2 × 4 = 8 8 : 2 = 4

2 × 5 = 10 10 : 2 = 5

2 × 6 = 12 12 : 2 = 6

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống theo mẫu

Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Phép nhân: 2 × 4 = 8

=> Phép chia: 8 : 2 = 4 (Số bị chia là 8, số chia là 2, thương là 4)

Phép chia: 8 : 4 = 2 (Số bị chia là 8, số chia là 4, thương là 2)

Phép nhân: 2 = × 6 = 12

=> Phép chia: 12 : 2 = 6 (Số bị chia là 12, số chia là 2, thương là 6)

Phép chia: 12 : 6 = 2 (Số bị chia là 12, số chia là 6, thương là 2)

Phép nhân: 2 × 9 = 18

=> Phép chia: 18 : 2 = 9 (Số bị chia là 18, số chia là 2, thương là 9)

Phép chia: 18 : 9 = 2 (Số bị chia là 12, số chia là 9, thương là 2)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2: Bảng chia 3. Một phần ba

Đánh giá bài viết
10 2.238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm