Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 2

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 2

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán trong phạm vi bảng chia 2. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập trang 109, 110 SGK Toán 2: Bảng chia 2. Một phần hai

Hướng dẫn giải bài Luyện tập bảng chia 2 (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 111)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

8 : 2 = 10 : 2 = 14 : 2 = 18 : 2 =

16 : 2 = 6 : 2 = 20 : 2 = 12 : 2 =

Hướng dẫn giải

8 : 2 = 4 10 : 2 = 5 14 : 2 = 7 18 : 2 = 9

16 : 2 = 8 6 : 2 = 3 20 : 2 = 10 12 : 2 = 6

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

2 × 6 = 2 × 8 = 2 × 2 = 2 × 1 =

12 : 2 = 16 : 2 = 4 : 2 = 2 : 2 =

Hướng dẫn giải

2 × 6 = 12 2 × 8 = 16 2 × 2 = 4 2 × 1 = 2

12 : 2 = 6 16 : 2 = 8 4 : 2 = 2 2 : 2 = 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?

Hướng dẫn giải

Số lá cờ của mỗi tổ là:

18 : 2 = 9 (lá cờ)

Đáp số: 9 lá cờ.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi tất cả có mấy hàng?

Hướng dẫn giải

Số hàng có tất cả là: 20 : 2 = 10 (hàng)

Đáp số: 10 hàng.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Hình nào có 1/2 số con chim đang bay?

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2

Hướng dẫn giải

Hình a và hình c.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 112 SGK Toán 2: Số bị chia - Số chia - Thương

Đánh giá bài viết
5 2.273
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm