Giải bài tập trang 115 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 3

Giải bài tập trang 115 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 3

Giải bài tập trang 115 SGK Toán 2: Luyện tập bảng chia 3 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán các bài tập liên quan đến bảng chia 3.

Giải bài tập trang 113, 114 SGK Toán 2: Bảng chia 3. Một phần ba

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Luyện tập Bảng chia 3 trang 115 SGK Toán 2

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm:

6 : 3 = 12 : 3 = 15 : 3 = 30 : 3 =

9 : 3 = 27 : 3 = 24 : 3 = 18 : 3 =

Hướng dẫn giải

6 : 3 = 2 12 : 3 = 4 15 : 3 = 5 30 : 3 = 10

9 : 3 = 3 27 : 3 = 9 24 : 3 = 8 18 : 3 = 6

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

3 × 6 = 3 × 9 = 3 × 3 = 3 × 1 =

18 : 3 = 27 : 3 = 9 : 3 = 3 : 3 =

Hướng dẫn giải

3 × 6 = 18 3 × 9 = 27 3 × 3 = 9 3 × 1 = 3

18 : 3 = 6 27 : 3 = 9 9 : 3 = 3 3 : 3 = 1

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Tính (theo mẫu):

8cm : 2 = 4cm 9kg : 3 =

15cm : 3 = 21l : 3 =

14cm : 2 = 10dm : 2 =

Hướng dẫn giải

8cm : 2 = 4cm 9kg : 3 = 3kg.

15cm : 3 = 5cm 21l : 3 = 7l

14cm : 2 = 7cm 10dm : 2 = 5dm.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Có 15 kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn giải

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

15 : 3 = 5 (kg)

Đáp số: 5 kg.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)

Có 27l dầu rót vào các can, mỗi can 3l. Hỏi rót đươc mấy can dầu?

Hướng dẫn giải

Số can dầu là:

27 : 3 = 9 (can dầu)

Đáp số: 9 can dầu.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 116 SGK Toán 2: Tìm một thừa số của phép nhân

Đánh giá bài viết
10 1.653
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm