Giải bài tập trang 68 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 2: Luyện tập

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 2: Luyện tập là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập trang 67 SGK Toán 2: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29

Hướng dẫn giải bài Luyện tập (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 2 trang 66)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tính nhẩm

15 – 6 = 14 – 8 = 15 – 8 = 15 – 9 =

16 – 7 = 15 – 7 = 14 – 6 = 16 – 8 =

17 – 8 = 16 – 9 = 17 – 9 = 14 – 5 =

18 – 9 = 13 – 6 = 13 – 7 = 13 – 9 =

Hướng dẫn giải

15 – 6 = 9 14 – 8 = 6 15 – 8 = 7 15 – 9 = 6

16 – 7 = 9 15 – 7 = 8 14 – 6 = 8 16 – 8 = 8

17 – 8 = 9 16 – 9 = 7 17 – 9 = 8 14 – 5 = 9

18 – 9 = 9 13 – 6 = 7 13 – 7 = 6 13 – 9 = 4

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Tính nhẩm:

15 – 5 – 1 = 16 – 6 – 3 = 17 – 7 – 2 =

15 – 6 = 16 – 9 = 17 – 9 =

Hướng dẫn giải

15 – 5 – 1 = 9 16 – 6 – 3 = 7 17 – 7 – 2 = 8

15 – 6 = 9 16 – 9 = 7 17 – 9 = 8

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Đặt tính rồi tính:

a) 35 – 7; 72 – 36

b) 81 – 9; 50 – 17.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 2

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)

Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò?

Hướng dẫn giải

Số lít sữa bò chị vắt được là:

50 – 18 = 32 (lít)

Đáp số: 32l sữa bò.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 69, 70 SGK Toán 2: Bảng trừ - Luyện tập

Đánh giá bài viết
6 2.339
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm