Luyện từ và câu lớp 4: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

Luyện từ và câu lớp 4: Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài là lời giải phần Luyện từ và câu SGK Tiếng Việt 4 trang 78, 79 được VnDoc biên soạn bám sát chương trình SGK giúp các em học sinh củng cố các kiến thức phần luyện từ và câu lớp 4. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

I. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài Phần nhận xét

Câu 1 trang 78 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây:

- Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ, Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

- Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô.

Hướng dẫn trả lời:

Học sinh đọc theo sự hướng dẫn và đọc mẫu của thầy (cô) giáo: Mơ-rit xơ, Mát-xtéc-lich, Hi-ma-lay-a.

Câu 2 trang 78 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy nêu nhận xét về cấu tạo và cách viết mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài.

Gợi ý

- Mỗi bộ phận trong tên riêng nước ngoài gồm mấy tiếng?

- Cách viết các tiếng trong cùng một bộ phận tên như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

Tên người

 • Lép Tôn-xtôi gồm 2 bộ phận: Lép và Tôn-xtôi.
 • Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lép
 • Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Tôn / xtôỉ.
 • Mô-rít-xơ Mát-téc-lích gồm 2 bộ phận: Mô-rít-xơ và Mát-téc-lích.
 • Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Mô / rít / xơ.
 • Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Mát / téc / lích.
 • Thô-mát Ê-đi-xơn gồm 2 bộ phận: Thô-mát và Ê-đi-xơn.
 • Bộ phận 1 gồm 2 tiếng: Thô / mát/.
 • Bô phận 2 gồm 3 tiếng: Ê / đi/ xơn.

Tên địa lí

 • Hi-ma-lay-a chỉ có 1 bộ phận gồm 4 tiếng: Hi/ ma/ lay/a
 • Đa-nuýp chỉ có 1 bộ phận gồm 2 tiếng: Đa / nuýp.
 • Lốt Ăng-giơ-lét có 2 bộ phận là Lốt và Ăng-giơ-lét.
 • Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Lốt
 • Bộ phận 2 gồm 3 tiếng: Ăng / giơ / lét.
 • Niu Di-lân có hai bộ phận: Niu và Di-lân.
 • Bộ phận 1 gồm 1 tiếng: Niu
 • Bộ phận 2 gồm 2 tiếng: Di / lân.
 • Công-gô có 1 bộ phận gồm 2 tiếng là: Công / gô

Câu 3 trang 79 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Cách viết một số tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây có gì đặc biệt?

- Tên người: Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị.

- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Gợi ý:

Con so sánh cách viết các tên riêng nước ngoài này với cách viết các tên riêng Việt Nam.

Hướng dẫn trả lời:

Viết giống như tên riêng tiếng Việt Nam. Tất vả các tiếng đầu viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn

II. Ghi nhớ Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài

1. Khi viết tên người, trên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gốm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối,

2. Có một số tên người, tên địa lí nước ngoài viết giống như cách viết tên riêng Việt Nam. Đó là những tên riêng được phiên âm theo âm Hán Việt.

III. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài Phần Luyện tập

Câu 1 trang 79 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Đọc đoạn văn đã cho rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn (SGK TV4, tập 1 trang 79)

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về ác-boa để lu-i Paxtơ có thể tiếp tục đi học. ác boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dỏng sông quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Theo Đức Hoài

Hướng dẫn trả lời

Giô-dép, Ác-boa, Lu-I Pa-xto; Ác-boa; Quy-đăng-xơ

Sửa lại trong đoạn văn như sau:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-I Pa-xto có thể tiếp tục đi học. Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dỏng sông Quy-đăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

Theo Đức Hoài

Câu 2 trang 79 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc

- Tên người: anbe anhxtanh, crítxtian anđécxen, iuri gagarin.

- Tên địa lí: xanh pêtécbua, tôkiô, amadôn, niagara.

Hướng dẫn trả lời

Em viết lại như sau:

- Tên người: An–be Anh–xtanh; Crit-xti-an.

- An-đec-xen, I-u-ri Ga-ga-rin.

- Tên địa lí Xanh Pê-téc-bia; Tô-ki-ô; A- ma-dôn; Ni-a-ga-ra.

Câu 3 trang 79 Tiếng Việt lớp 4 Tập 1

Trò chơi du lịch. Thi ghép đúng tên nước với tên thủ đô của nước ấy

Hướng dẫn trả lời

Tên nước

Thủ đô

Trung Quốc

Nga

Nhật Bản

Lào

Đức

Pháp

Bắc Kinh

Mát-xcơ-va

Tô-ki-ô

Oa-sinh-tơn

Viêng Chăn

Béc-lin

Pa-ri

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 có đáp án

------------------------------------------------------------

>> Bài tiếp theo: Kể chuyện lớp 4: Kể chuyện đã nghe đã đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông phi lí

Luyện từ và câu lớp 4 Tuần 8: Luyện tập viết tên người, tên địa lí nước ngoài được VnDoc sưu tầm, giúp các em học sinh củng cố kỹ năng viết đúng chính tả tên người, tên địa danh, kể tên các thành phố, các danh lam thắng cảnh nước ngoài, chuẩn bị cho các bài kiểm tra trong năm học đạt kết quả cao.

Ngoài ra, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử, Địa Lý, Tin học mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập lớp 4 mới nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
207 37.494
Sắp xếp theo

  Luyện từ và câu lớp 4 Sách mới

  Xem thêm