Giải bài tập trang 72 SGK Toán 2: Tìm số trừ

Giải bài tập trang 72 SGK Toán 2: Tìm số trừ

Giải bài tập trang 72 SGK Toán 2: Tìm số trừ giúp các em học sinh nắm được cách tìm số trừ khi biết số bị trừ và hiệu, đồng thời củng cố cách giải các dạng bài tìm một thành phần của phép trừ khi biết hai thành phần còn lại. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập trang 71 SGK Toán 2: 100 trừ đi một số

Hướng dẫn giải bài Tìm số trừ (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 2 trang 72)

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)

Tìm x:

a) 15 – x = 10;            15 – x = 8;            42 – x = 5

b) 32 – x = 14;            32 – x = 18;           x – 14 = 18

Hướng dẫn giải

a) 15 – x = 10;           15 – x = 8;            42 – x = 5

x = 15 – 10             x = 15 – 8             x = 42 – 5

x = 5                  x = 7                x = 37

b) 32 – x = 14;          32 – x = 18;           x – 14 = 18

x = 32 – 14             x = 32 – 18            x = 18 + 14

x = 18                x = 14                x = 32

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ 

75

84

58

72

 

Số trừ 

36

 

 

 

37

Hiệu 

 

60

34

19

18

Hướng dẫn giải

Số bị trừ 

75

84

58

72

55

Số trừ 

36

24

24

54

37

Hiệu 

39

60

34

19

18

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)

Một bến xe có 35 ô tô, sau khi một số ô tô rời bến, trong bến còn lại 10 ô tô. Hỏi có bao nhiêu ô tô đã rời bến?

Hướng dẫn giải

Số ô tô rời bến là:

35 – 10 = 25 (ô tô)

Đáp số: 25 ô tô.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2: Luyện tập

Đánh giá bài viết
4 2.622
Giải bài tập Toán lớp 2 Xem thêm