Giáo án bài Đề-ca-mét vuông và Héc-tô-mét vuông

Mời bạn cùng tham khảo Giáo án điện tử môn Toán lớp 5 bài Đề-ca-mét vuông và Héc-tô-mét vuông. Trong giáo án này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu: Thế nào là đề-ca-mét vuông? Thế nào là héc-tô-mét vuông, cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích.... Giáo án được biên soạn cẩn thận, rõ ràng, phù hợp với trình độ của các em học sinh.

Giáo án môn Toán lớp 5 bài Đề-ca-mét vuông và Héc-tô-mét vuông

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

Hình thành biểu tượng ban đầu về đề-ca-mét vuông và héc-tô-mét vuông, biết mối quan hệ giữa đề-ca-mét vuông và mét vuông, héc-tô-mét vuông và đề-ca-mét vuông.

2. Kỹ năng:

  • Biết đọc, viết các số đo diện tích theo đơn vị đề-ca-mét vuông và héc-tô-mét vuông.
  • Biết chuyển đổi đơn vị đo diện tích (trường hợp đơn giản).

3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy học

  • Giáo viên: Phấn màu, hình vẽ SGK.
  • Học sinh: SGK.

III. Nội dung và tiến trình tiết dạy

1. Tổ chức lớp: Nhắc học sinh ổn định nề nếp, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập.

2. Tiến trình dạy:

Đánh giá bài viết
22 3.535
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Toán học 5 Xem thêm