Bài tập Toán lớp 2: Phép nhân

46 47.844

Bài tập Toán lớp 2: Phép nhân

Bài tập Toán lớp 2: Phép nhân là bài tập dành cho học sinh giỏi luyện tập, nhằm củng cố kiến thức và luyện thi môn Toán về bảng nhân trong chương trình Toán 2. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Bài 1: Thay các biểu thức sau thành tổng các số hạng bằng nhau rồi tính kết quả:

a) 4 x 5 + 4 = ………………………………………………………………

b) 5 x 3 + 5 = ……………………………………………………………….

Bài 2: Viết mỗi biểu thức sau đây thành tích hai thừa số:

a) 6 x 2 + 6 x 5 = ………………………………………………………………..

b) 3 x2 + 3 x 4 = ………………………………………………………………..

Bài 3: Tính:

 4 x 5 + 18                  4 x 6 + 70                  3 x 4 - 8                 4 x 7 - 3 x 3

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài 4: Viết các phép cộng sau thành phép nhân:

a) 3 + 3 + … + 3 = …………………..

Có 9 số hạng

b) 8 + 8 + … + 8 + 8 = ……………..

Có 9 số hạng

c) a + a + … + a + a = ……………..

 Có 7 số hạng

d) b + b + … + b + b = ……………..

 Có n số hạng

Bài 5: An, Bình mỗi bạn viết thư­ cho 4 bạn: Hồng, Lan, Cúc, Huệ. Hỏi tất cả có bao nhiêu bức thư­?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài 6: Có ba bạn, mỗi bạn mua 1 viên bi đỏ, 1 viên bi xanh. Hỏi 3 bạn mua bao nhiêu viên bi?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Bài 7 : Tìm 2 số có tích bằng 9 và có hiệu bằng 0.

- Ta có: …………………………………………………………………………….

- Mà: ………………………………………………………………………………..

- Vậy 2 số cần tìm là:…………………………………………………………….

Bài 8: Viết các số sau thành tích của 2 số:

 6 = …………………..    10 = …………………..   12 = ……….. . ……………

 8 = …………………..     24 = ………………….   30 = …………. …………

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Bài tập Toán lớp 2: Phép nhân. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Đánh giá bài viết
46 47.844
Toán lớp 2 Xem thêm