Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 1: My new School

23 5.300

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 1

VnDoc.com xin giới thiệu đến quý thầy cô và các em Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 1: My new School do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải nhằm đem đến nguồn tài liệu hữu ích để chuẩn bị tốt nhất cho bài giảng cũng như việc học tập của các em hiệu quả. 

Getting Started - trang 6 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết trong phần GETTING STARTED - trang 6 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

1. Listen and read

Phong: Oh, someone's knocking at the door.

Phong's Mum: Hi, Vy. You're early. Phong's having breakfast.

Vy: Hi, Mrs Nguyen. Oh dear, I'm sorry. I'm excited about our first day at school.

Phong's Mum: Ha ha, I see. Please come in.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Yes, just a minute.

Vy: Oh I have a new friend. This is Duy.

Phong: Hi, Duy. Nice to meet you.

Duy: Hi, Phong. Nice to meet you too. I live here now. I go to the same school as you.

Phong: That's good. School will be great - you'll see. Hmm, your schoolbag looks heavy.

Duy: Yes, it is. I have new notebooks, a new calculator, and new pens.

Phong: And you're wearing the new uniform Duy. You look smart!

Duy: Thanks, Phong.

Phong: Let me put on my uniform too. Then we can go.

Vy: Sure, Phong.

A closer look 1 - trang 8 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A closer look 1 - trang 8 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

1. Listen and repeat the words (Nghe và nhắc lại các từ)

Physics (môn vật lý)

English (Tiếng anh)

History (lịch sử)

Homework (bài tập về nhà)

Judo (võ judo)

School lunch (Bữa trưa tại trường)

Exercise (Bài thể dục)

Vocabulary (từ vựng)

Football (bóng đá)

Lessons (tiết học)

Music (âm nhạc)

Science (khoa học)

Mở CD lên và nghe, nghe đến từ nào thì bấm nút dừng (pause) để đọc lại. Cứ thế lặp lại cho hết đoạn nghe. Nhớ là từ nào các em đọc không đúng thì nghe lại nhiều lần để tập đọc cho chuẩn hơn.

A closer look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần A closer look 2 - trang 9 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

1. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct form of the verbs.

Miss Nguyet: Tell us about yourself Duy.

Duy: Sure! I live near here now. This is my new school.

Wow! It (1. have)________ a large playground.

Miss Nguyet:________ you_______ (2. have) any new friends?

Duy:Yes. I________ (3. love) my new school and my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet:______ Vy____ (4. walk) to school with you?

Duy: Well, we often_____________ (5. ride) our bicycles to school.

Communication - trang 11 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Communication - trang 11 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

1. Read and tick (√ ) the questions you think are suitable to ask a new friend at school

1. Are you from around here?

2. Do you like pop music?

3. How much pocket money do you get?

4. What is your favourite subject at school?

5. Are you hungry?

6. Do you play football?

7. How do you get to school every day?

8. Where do you go shopping?

Write one or two more questions on a piece of paper. Then share them with the class.

Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Skills 1 - trang 12 Unit 1 SGK tiếng anh 6 mới

1. Read the text quickly to check your ideas

(Presbyterian Ladies'College Sydney) is a school for girls in Sydney. It is a boarding school. Students study and live there. About 1,250 girls from age four (kindergarten) to age eighteen (Year 12) go to PLC Sydney.

PLC Sydney has students from all over Australia and overseas. Here, students study subjects like maths, physics and English.

AN LAC LOWER SECONDARY SCHOOL

is in Bac Giang Province. It's a small school, it has 7 classes and 194 students. The school is surrounded by mountains and green fields. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground. You can see some girls dancing in the playground.

VINABRITA SCHOOL is an international school for students from year 1 to year 12.

It has big buildings and modern equipment. Every day, students learn English with English speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play basketball, football and badminton. Some creative students do drawings and paintings in the art club.

Dịch:

PLC Sydney

Presbyterian Ladies’ College Sydney là một trường dành cho nữ ở Sydney. Nó là ngôi trường nội trú. Học sinh học và sống ở đó. Khoảng 1.250 nữ sinh từ 4 tuổi (mẫu giáo) đến 18 tuổi (lớp 12) học ở PLC Sydney.

PLC Sydney có học sinh đến từ khắp nước và thế giới, ở đây, học sinh học các môn như Toán, Lý, tiếng Anh.

Trường THCS An Lạc là trường nằm ở tỉnh Bắc Giang. Nó là một ngôi trường nhỏ. Trường có 7 lớp với 194 học sinh. Trường được bao quanh bởi núi non và đồng xanh. Có một phòng máy tính và một thư viện. Cũng có một khu vườn và sân trường. Bạn có thể thấy vài bạn nữ đang múa trong sân trường.

Trường Vinabrita là một trường quốc tế dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trường có một tòa nhà lớn và trang thiết bị hiện đại. Mỗi ngày học sinh học tiếng Anh với giáo viên nói bằng tiếng Anh. Buổi chiều học sinh tham gia nhiều câu lạc bộ thú vị. Họ chơi bóng rổ, bóng đá, cầu lông. Một vài học sinh sáng tạo thi vẽ và tô (sơn) trong câu lạc bộ nghệ thuật.

Đánh giá bài viết
23 5.300
Giải bài tập Tiếng Anh 6 Xem thêm