Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ tổng hợp những dạng toán cơ bản về hàm số lũy thừa và hàm số mũ lớp 12, giúp các em ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia theo xu hướng mới môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm. Mời các em cùng tham khảo.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Bài toán tương giao

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lôgarit

Trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Lũy thừa - Hàm số lũy thừa

Tập xác định của hàm số mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ

Đạo hàm của hàm số mũ

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ

Rút gọn biểu thức

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ

Bài tập tổng hợp

Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ
Câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 12: Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ

ĐÁP ÁN

1D 2D 3C 4C 5A 6C 7D 8B 9A 10D

11B 12B 13A 14B 15D 16B 17D 18D 19D 20A

21D 22C 23A 24A 25D 26C 27B 28A 29B 30A

31A 32A 33D 34C 35B 36D 37A 38C 39D 40C

41C 42A 43B 44A 45A 46A 47B 48A 49A 50D

51C 52C 53A 54A 55B 56B 57A 58C 59C 60C

Đánh giá bài viết
1 2.024
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán 12 Xem thêm